Vă supunem atenției câteva fragmente importante din regulamentul competiției de care vă rugăm să țineți cont atunci când vă prezentați la Race Office pentru ridicarea numărului de concurs sau pentru înscriere.

9. Categorii de concurs

  • Încadrarea în categoria de vârstă se face scăzând din anul curent anul nașterii. Rezultatul trebuie să se încadreze în intervalul categoriei, inclusiv extremele.

Exemple:

Concurent născut în anul 1978

2015 – 1978 = 37 => categoria de vârstă 30-39

Concurent născut în anul 1985

2015 – 1985 = 30 => categoria de vârstă 30-39

  • Vârsta minimă admisă pentru participarea pe Traseul Scurt este de 14 ani. Formularul de înscriere pentru persoanele sub 18 ani va fi semnat de unul din părinți sau tutore legal. În cazul în care unul din părinți sau tutorele legal nu sunt prezenți se va prezenta o declarație notarială în care aceștia își exprimă acordul. Excepție fac sportivii juniori și cadeți legitimați la cluburi sportive afiliate FRC și care au o licență FRC pentru anul în curs. Aceștia vor prezenta licențele la înscriere.

9.1.2. Reguli (pentru concursurile de copii)

  • Pot participa doar copii care se încadreză în categoriile de vârstă din capitolul 9.1.1.
  • Formularul de înscriere va fi completat și semnat de unul din părinți sau tutore legal. În cazul în care unul din părinți sau tutorele legal nu sunt prezenți se va prezenta o declarație notarială în care aceștia își exprimă acordul. Este obligatorie atașarea unei copii a certificatului de naștere al copilului.
  • Nu este permisă participarea în concurs cu biciclete fără pedale („running bike”)
  • Casca de protecție este obligatorie.
  • Persoanele care însoțesc copiii nu au voie să intre în interiorul traseului de concurs. Îi pot susține pe copii doar de pe margine, din afara traseului marcat.