Condiţii de participare:
Competiţiile din seria Triada MTB sunt deschise oricărui iubitor al sportului şi al miscării în natură.

Sunt necesare: o stare bună de sănătate, un nivel minim de antrenament, un bagaj de cunoştinţe tehnice proprii turelor de MTB şi vârsta minimă de 18 ani. Cei care nu au împlinit 18 ani trebuie sa aibă acceptul scris şi semnat al părinţilor sau al tutorelui legal, pe formularul de înscriere şi pe declaraţia de responsabilitate. Participanţii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru starea de sănătate în care se află. Orice participant înscris va avea un număr de concurs şi o acreditare. Orice participant trebuie să respecte regulile competiţiei şi trebuie să urmeze indicaţiile date de organizatori. Înscrierea se poate face prin website-ul www.triadamtb.ro folosind formularul de înscriere şi declaraţia de responsabilitate, care trebuie completate şi semnate de fiecare participant în ziua preluării numarului de concurs. La preluarea numărului de concurs fiecare participant trebuie să prezinte obligatoriu un act de identitate. Înscrierea prin fax, telefon sau e-mail nu este posibilă.

Formularele fără semnătură nu vor fi acceptate.

Anulări:

Daca evenimentul este anulat din motive de forţă majoră, participanţii nu vor beneficia de rambursarea taxei de înscriere şi nici de compensaţii pentru alte pierderi, cum ar fi cheltuieli ocazionate de călătorie şi cazare.

Responsabilitate:

Fiecare participant care ia parte la competițiile din cadrul Triada MTB este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă.

Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la realizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire sau pagube, anulare, întârzieri sau schimbări ale traseelor care pot surveni în timpul desfăşurări evenimentului din motive întemeiate.

Fiecare participant trebuie să semneze, înainte de înscriere, o declaraţie de responsabilitate, prin care îşi asumă riscurile ce rezultă din participarea la un astfel de eveniment şi orice pagube survenite din orice motiv, inclusiv pierdere sau furt.

Regulament:

1. Caracteristici ale competiţiei

Evenimentul este o competiţie outdoor. Traseele sunt parțial neamenajate şi neprotejate, se folosesc drumuri publice, poteci marcate şi nemarcate, pante cu înclinare mare şi zone accidentate etc.
Diferite segmente ale traseelor trec prin localităţi, zone împădurite şi tăieturi, gol alpin (creste, culoare, abrupturi, văi, păşuni alpine, jnepenişuri etc.). Toate acestea necesită experienţă şi cunoştinţe speciale, cum ar fi:

 • orice participant să aibă cel puţin o experienţă generală despre munte;
 • orice participant să aibă cunoştinţe tehnice despre abordarea unui traseu dificil;
 • orice participant să fie capabil să urce şi să coboare în siguranţă o pantă înclinată în condiţii dificile;
 • orice participant să aibă abilitatea să parcurgă în siguranţă un traseu într-o zonă alpină;
 • orice participant ar trebui sa fie îndeajuns de experimentat încât să parcurgă un traseu alpin dificil;
 • orice participant ar trebui sa aibă un bun simţ al direcţiei pe teren montan, chiar şi în condiţii de vreme rea şi vizibilitate redusă. Aceasta înseamnă că fiecare participant să fie capabil să folosească o hartă şi informaţiile despre trasee pentru a ajunge în siguranţă;
 • orice participant ar trebui să cunoască regulile de comportament în caz de pericol şi urgenţă în zona montană;
 • orice participant ar trebui sa dea dovadă de fair play şi prietenie şi să acţioneze în consecinţă atunci când situaţia o cere;
 • orice participant ar trebui să ştie şi să aibă o atitudine care să ţină cont de faptul că oricât de multe măsuri de siguranţă ar lua organizatorii, nu sunt şi nu vor putea fi acoperite toate riscurile rezultate din natura competiţilor, mediul şi condiţiile în care se desfasoară acestea;
 • orice participant trebuie să ştie că nici un premiu nu este mai presus de sănătatea şi viata lui şi/sau a altor participanţi şi să acţioneze în consecinţă pentru a se proteja atunci când simte sau observă un pericol.

2. Tipuri de curse

2.1. XCO – Cross-country Olympic

 • Competiție desfășurată pe un traseu sub formă de circuit care se parcurge de mai multe ori.
 • Numărul de tururi va fi stabilit în așa fel încât durata cursei pentru câștigător să se încadreze între 1h30min și 1h45min respectiv 1h și 1h15min pentru categoriile sub 18 ani.
 • Un tur de circuit va avea între 4 și 7 km, putând exista diferențe între traseul pentru Elite și cel pentru Amatori.
 • Pe traseu vor exista minim 2 zone de alimentare și asisteță tehnică.
 • Startul se va da în grup.

2.2. XCP – Cross-country Point-to-Point

 • Traseul poate avea o lungime între 30 și 60 km sub forma unui singur tur.
 • Startul si sosirea pot fi amplasate în puncte diferite.
 • Pe traseu va exista minim 1 zonă de alimentare și asisteță tehnică.
 • Startul se va da în grup.

2.3. XCM – Cross-country Maraton

 • Traseul poate avea o lungime de minim 60 km și maxim 120km sub forma unui singur tur sau a maximum 3 tururi.
 • Pe traseu vor exista minim 3 zone de alimentare și asisteță tehnică.
 • Startul se va da în grup.

2.4. XCS – Cross-country Stage Race

 • O serie de competiții Cross-country de diferite tipuri desfășurată pe durata a minim 2 zile consecutive.
 • Concurenții vor trebui să termine fiecare etapă pentru a putea participa în următoarea.
 • Clasamentele se vor realiza prin cumularea timpilor sau a punctelor pe care concurenții le realizează pe fiecare etapă.

2.5. XCC – Cross-country Short Circuit

 • Competiție desfășurată pe un traseu sub formă de circuit care se parcurge de mai multe ori.
 • Numărul de tururi va fi stabilit în așa fel încât durata cursei pentru câștigător să se încadreze între 20min și 1h.
 • Un tur de circuit va avea maxim 2 km, putând exista diferențe între traseul pentru Elite și cel pentru Amatori.
 • Pe traseu va exista 1 zonă de alimentare și asisteță tehnică.
 • Startul se va da în grup.

3. Echipamente

 • Sunt admise doar biciclete tip “mountain bike” cu roti de 26”, 27.5” (650B) sau 29”.
 • Casca de protecţie este obligatorie.
 • Numărul de concurs (furnizat de organizatori) trebuie purtat pe ghidon pe toata durata competitiei.
 • Cip de cronometraj (furnizat de organizatori) trebuie montat pe bicicleta în cazul în care nu este lipit pe numărul de concurs.

Lipsa acestor articole duce la descalificare.

4. Numere de concurs

Numerele de concurs vor fi primite în momentul validării înscrierii, după ce participantul a completat şi a semnat formularul de înscriere, declaraţia de responsabilitate şi a plătit contravaloarea taxei de înscriere.
Numerele de concurs trebuie prinse pe ghidonul bicicletei și, trebuie să fie vizibile pe toată perioada cursei. Logo-urile plasate pe numere trebuie să fie vizibile. Numerele nu trebuie să fie tăiate sau modificate sub nici o formă in timpul concursului. Nerespectarea acestor lucruri va atrage după sine descalificarea.

5. Validare / Briefing / Start

Validarea înscrierilor se va face la Race office-ul fiecărei competiții conform programului afișat pe site. Pentru ridicarea numărului de concurs și al pachetului de start fiecare concurent va trebui să prezinte un act de identitate.

Startul va fi deschis timp de 15 minute după ora oficială de start, cei care au pierdut startul şi vor pleca în cursă în aceste 15 minute vor fi cronometraţi în acord cu ora oficială de start.

Participanţii care vor lua startul după acest timp nu vor fi clasaţi.

Înaintea fiecărei competiții va fi organizată o ședință tehnică a carei dată și oră vor fi publicate pe website-ul Triadei MTB. Participarea concurenților la ședința tehnică nu este obligatorie dar este foarte importantă. În cadrul ședinței tehnice vor fi abordate subiecte ca: descrierea amănunțită a traseului, explicarea procedurilor de start/sosire, amplasarea punctelor de alimentare, evidențierea zonelor periculoase de pe traseu etc.

6. Puncte de control

Pe trasee sunt amplasate puncte de control obligatorii. Participanţii care nu trec printr-un punct de control (indiferent de motiv) vor fi descalificaţi. Numerele de concurs şi timpii competitorilor vor fi notaţi în ordinea sosirii în fiecare punct de control.

7. Oprirea / Retragerea din cursă:

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri:

 • s-a accidentat după start, iar starea sa nu-i mai permite continuarea cursei;
 • nu s-a încadrat în timpii limită anunțați în prealabil pentru anumite puncte de pe traseu;
 • în cazuri excepţionale.

Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea sa continue cursa, indiferent de motiv trebuie sa informeze pe organizatori imediat, la start, la punctele de control sau la sosire. Neanunţarea retragerii din cursă va cauza o operaţiune de căutare și salvare (echipe de salvare, salvamont, elicopter) pe cheltuiala participantului implicat. Retragerea va fi confirmată prin semnătura pe foaia de arbitraj. Orice participant care se retrage va fi ajutat cu privire la cea mai bună variantă de retragere dar este responsabil pentru transportul propriu, ruta pe care o va folosi şi acţiunile ulterioare momentului şi locului retragerii, excepţie făcând cazurile grave care nu permit deplasarea prin propriile mijloace.

8. Cronometraj

Cronometrajul se face cu ajutorul unui sistem pe baza de cip RFID. Cip-ul de cronometraj este lipit pe spatele numărului de concurs. Asigurați-vă, astfel că aveți numărul pe bicicletă de la startul cursei până la finalul ei. În cazul în care numărul se desprinde de pe ghidonul bicicletei păstrați-l până la finalul cursei. Acest tip de cip nu trebuie returnat după sosire.

9. Categorii de concurs

 • Încadrarea în categoria de vârstă se face scăzând din anul curent anul nașterii. Rezultatul trebuie să se încadreze în intervalul categoriei, inclusiv extremele.

Exemple:

Concurent născut în anul 1979

2018 – 1979 = 39 => categoria de vârstă 30-39

Concurent născut în anul 1989

2018 – 1989 = 29 => categoria de vârstă 19-29

 • Vârsta minimă admisă pentru participarea pe Traseul Lung este de 18 ani
 • Vârsta minimă admisă pentru participarea pe Traseul Scurt este de 14 ani. Formularul de înscriere pentru persoanele sub 18 ani va fi semnat de unul din părinți sau tutore legal. În cazul în care unul din părinți sau tutorele legal nu sunt prezenți se va prezenta o declarație notarială în care aceștia își exprimă acordul. Excepție fac sportivii juniori și cadeți legitimați la cluburi sportive afiliate FRC și care au o licență FRC pentru anul în curs. Aceștia vor prezenta licențele la înscriere.
 • În cadrul Triadei MTB pot exista următoarele categorii. În funcție de tipul competiției și de numărul de participanți înscriși organizatorul va putea comasa unele din aceste categorii.

Elite Masculin

U23 Masculin

Juniori Masculin

Cadeți Masculin

Master Masculin

Elite Feminin

Juniori Feminin

Cadeți Feminin

Master Feminin

Amatori Masculin (concurenți peste 18 ani care dețin legitimație FRC pentru anul în curs)

Amatori Feminin (concurente peste 18 ani care dețin legitimație FRC pentru anul în curs)

Hobby Masculin (concurenți peste 18 ani care nu dețin legitimație FRC pentru anul în curs)

Hobby Feminin (concurente peste 18 ani care nu dețin legitimație FRC pentru anul în curs)

Toți concurenții înscriși la categoriile Elite, U23, Juniori, Cadeți, Master și Amatori vor prezenta obligatoriu la înscriere licența FRC.
Pentru ca o categorie de concurs să fie validată trebuie să existe cel puțin 5 concurenți la start. Organizatorul va decide cum vor fi comasate categoriile care nu îndeplinesc această condiție.

9.1. Concursuri pentru copii

9.1.1. Categorii de vârstă

Fete D2 (5-6 ani)

Fete D1 (7-8 ani)

Fete C (9-10 ani)

Fete B (11-12 ani)

Fete A (13-14 ani)

Băieți D2 (5-6 ani)

Băieți D1 (7-8 ani)

Băieți C (9-10 ani)

Băieți B (11-12 ani)

Băieți A (13-14 ani)

9.1.2 Reguli

 • Pot participa doar copii care se încadreză în categoriile de vârstă din capitolul 9.1.1.
 • Formularul de înscriere va fi completat și semnat de unul din părinți sau tutore legal. În cazul în care unul din părinți sau tutorele legal nu sunt prezenți se va prezenta o declarație notarială în care aceștia își exprimă acordul. Este obligatorie atașarea unei copii a certificatului de naștere al copilului.
 • Nu este permisă participarea în concurs cu biciclete fără pedale (“running bike”)
 • Casca de protecție este obligatorie.
 • Persoanele care însoțesc copiii nu au voie să intre în interiorul traseului de concurs. Îi pot susține pe copii doar de pe margine, din afara traseului marcat.

10. Clasamente/Premii

După fiecare etapă vor fi întocmite şi publicate clasamente individuale de etapă pe fiecare categorie de concurs. Clasamentele vor fi întocmite în funcție de timpul fiecărui concurent.

La competițiile tip XCO modul de clasare/oprire a concurenților ajunși cu un tur va fi comunicat la ședința tehnică.

11. Alimentare / Asistența tehnică

11.1. Alimentarea și asistența tehnică sunt permise doar în zonele special amenajate și semnalizate prin indicatoare corespunzătoare respectiv FEED/TECH ZONE START si FEED/TECH ZONE END.

11.2. Zonele de alimentare / asistență tehnică vor fi amplasate acolo unde traseul permite oprirea în bune condiții, respectiv pe secțiuni plate sau în urcare. De asemenea vor fi amplasate pe secțiuni suficient de late pentru a permite trecerea concurenților care nu au nevoie să se oprească.

11.3. Zonele de alimentare / asistență tehnică nu vor fi folosite decât în scopul stabilit prin denumire. Orice alte activități (odihnă, socializare, etc.) vor fi efectuate în alte zone în care traseul permite staționarea fără a influența desfășurarea cursei.

11.4. Concurenții au obligația de a staționa cât mai puțin posibil în zonele de alimentare / asistență tehnică pentru a evita aglomerarea acestora.

11.5. Este interzisă circulația în sens invers pe traseu pentru a reveni la zonele de alimentare / asistență tehnică.

11.6. Asistența tehnică pe traseu este considerată repararea sau înlocuirea oricărei componente a bicicletei cu excepția cadrului. Schimbarea bicicletelor nu este permisă și concurenții trebuie să treacă linia de sosire cu același număr pe ghidon cu care au plecat la start.

11.7. Asistența tehnică poate fi acordată de către persoane din exterior doar în zonele de alimentare / asistență tehnică.

11.8. Asistența tehnică poate fi facută în alte zone de pe traseu doar folosind echipamente pe care concurentul le-a luat cu el la plecarea în cursă.

11.9. Orice resturi sau deșeuri pe care concurenți au intenția să le abandoneze vor fi lăsate pe marginea traseului, în locuri vizibile, la cel mult 100 m după zonele de alimentare / asistență tehnică.

Suporterii pot susţine orice competitor cu condiţia să respecte regulile de conduită, indicaţiile autorităţiilor şi/sau ale oficialilor şi să nu împiedice desfaşurarea competiţiei.

12. Conservarea naturii

Lăsarea de gunoaie pe parcursul traseelor şi/sau distrugerea deliberată a mediului înconjurător va atrage după sine descalificarea.

13. Alte reguli

Triada MTB foloseşte ca trasee de concurs următoarele şi nu numai: drumuri publice, poteci turistice amenajate şi neamenajate ce străbat localităţi, pajişti, păduri, tăieturi, gol alpin (creste, culoare, abrupturi, văi, păşuni alpine, jnepenişuri etc).

Există zone în traseele de concurs care nu sunt închise altor participanţi la trafic (autovehicule, vehicule, pietoni, turişti, animale şi alţii). Acest fapt atrage asupra participanţilor obligaţia de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege. Orice accident provocat şi/sau în care au fost implicaţi participanţi la Triada MTB, survenit în timpul desfăşurării evenimentelor, din nerespectarea regulilor de concurs şi a regulilor de conduită în trafic impuse de lege, va fi în responsabilitatea celor implicaţi în accident.

Competiţia se desfăşoară în zone montane într-un spaţiu parțial neamenajat şi neprotejat, de aceea există un risc de rănire şi/sau deces datorat unor pericole obişnuite pentru competiţiile outdoor. Acestea includ şi nu se rezumă doar la: coliziuni cu autovehicule, alte vehicule, pietre, stânci, copaci, oameni, alte obiecte, căderi, alunecări, răni provocate de frig şi/sau căldură, hipotermie, insolaţie, deshidratare, degerături, arsuri, rău de altitudine, căderi de pietre, furtuni, animale, incendii, efort fizic.

Prin înscriere, plată şi participare fiecare participant confirmă ca a citit, înţeles şi acceptat condiţiile de participare şi aceste reguli, îşi asumă riscurile participării la Triada MTB şi este responsabil pentru propriile acţiuni care ar trebui să ţină cont de circumstanţe relevante ca: trafic, condiţii meteo, schimbarea vremii, zona în care se află, echipament.

14. Penalizări

 • lipsa unui obiect din echipamentul obligatoriu = descalificare;
 • scurtarea traseului = penalizare sau descalificare (decizie arbitru);
 • doping = descalificare;
 • nerespectarea mediului înconjurător = descalificare;
 • modificarea numărului de concurs = descalificare;
 • nerespectarea regulilor competiţiei = penalizare sau descalificare (decizia comisiei de arbitrii);
 • nerespectarea regulilor privind alimentarea și asistența tehnică = penalizare sau descalificare (decizia comisiei de arbitrii);
 • comportament nesportiv faţă de alţi participanţi, oficiali, public, alte persoane = descalificare.
 • circulația în sens invers pe traseu = descalificare;

Taxa de participare nu se va rambursa în cazul descalificării.

15. Contestații

Orice participant poate face o contestaţie împotriva altui participant care nu a respectat regulile competiţiei sau împotriva deciziilor oficialilor. Contestaţia se va depune la Race office, în scris, in maxim 15 minute de la afişarea rezultatelor complete provizorii. Rezolvarea contestaţiei se va face in următoarele 30 minute.

16. Modificări

Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica regulile și modul de desfășurare a competițiilor. Aceste posibile schimbări vor fi publicate pe pagina oficială de internet www.triadamtb.ro.